DNBNOR - DNB NOR LANSERER OBLIGASJONSLÅN I USA

DnB NOR har nylig etablert et låneprogram for utstedelse av obligasjoner i USA. Siktemålet har vært å utvide bankens investorbase. Det første lånet ble lagt ut torsdag 5. oktober. Lånet er på to milliarder US dollar med en løpetid på 3 år. Lånet ble meget vel mottatt på det amerikanske markedet og en rekke fremtredende investorer kjøpte obligasjoner. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=136536

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner