DNBNOR - DNB NOR LANSERER OBLIGASJONSLÅN I USA

DnB NOR har nylig etablert et låneprogram for utstedelse av obligasjoner i USA. Siktemålet har vært å utvide bankens investorbase. Det første lånet ble lagt ut torsdag 5. oktober. Lånet er på to milliarder US dollar med en løpetid på 3 år. Lånet ble meget vel mottatt på det amerikanske markedet og en rekke fremtredende investorer kjøpte obligasjoner.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner