DNBNOR - DNB NOR OG POSTEN VIDEREFØRER POSTBANKAVTALEN

DnB NOR ASA og Posten Norge har blitt enige om å videreføre hovedavtalen om banktjenester i postnettet til og med 31. desember 2012. Avtalen er en forlengelse av nåværende avtale mellom DnB NOR og Posten som løper ut 31. desember 2005. Pressemelding vedlagt på www.newsweb.no http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=110283

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner