DNBNOR - DNB NOR OG POSTEN VIDEREFØRER POSTBANKAVTALEN

DnB NOR ASA og Posten Norge har blitt enige om å videreføre hovedavtalen om banktjenester i postnettet til og med 31. desember 2012. Avtalen er en forlengelse av nåværende avtale mellom DnB NOR og Posten som løper ut 31. desember 2005. Pressemelding vedlagt på www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner