DNBNOR - DNB NOR-SELSKAP KJØPER SKANDIABANKENS KAPITALFORVALTN.

DnB NOR-eide Carlson Investment Management AB har inngått http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=96972 avtale med SkandiaBanken om kjøp av bankens kapitalforvaltning. Avtalen omfatter diskresjonær forvaltning av en kapital på til sammen 2,5 milliarder svenske kroner for cirka 450 personkunder og mindre bedrifter i Sverige. Carlson Investment Management er et datterselskap i DnB NOR- konsernet. DnB NOR Kapitalforvaltning forvalter et volum som tilsvarer samlet 490 milliarder norske kroner for institusjonelle kunder og privatpersoner. Forvaltningen skjer i individuelle, skreddersydde oppdrag, så vel som i verdipapirfond. Halvparten av kapitalen forvaltes for svenske institusjonelle kunder. DnB NOR Kapitalforvaltning har cirka 100 analytikere og forvaltere fordelt på åtte kontorer verden over: Oslo, Bergen, Stockholm, London, Luxembourg, New York, Hong Kong og Chennai (India).

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner