DNBNOR - DNB NOR VELGER KONTORER

DnB NOR har nå valgt lokaler for sine fremtidige http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=91696 bankkontorer. Samordningen av kontorene starter i september og avsluttes sommeren 2005. I tråd med Konkurransetilsynets pålegg vil 53 kontorer bli offentlig lagt ut for salg, eventuelt leie, innen 1. januar 2006. DnB NOR har nå valgt lokaler for sine fremtidige bankkontorer. Samordningen av kontorene starter i september og avsluttes sommeren 2005. I tråd med Konkurransetilsynets pålegg vil 53 kontorer bli offentlig lagt ut for salg, eventuelt leie, innen 1. januar 2006. Den nye lokalbanken I DnB NOR Banks fremtidige kontorer vil kundene få utført alle vanlige banktjenester, og kundene vil møte dyktige rådgivere innenfor både finansiering og plassering. Innen sommeren 2005 vil alle DnB NOR-kontorene fremstå i ny drakt. - DnB NOR har ambisjon om å være hele Norges lokalbank. Vi skal kunne tilby hele spekteret av produkter fra DnB NOR- konsernet, og beslutningene skal tas lokalt - nær kunden, sier konserndirektør Åsmund Skår. Ledige kontorer selges På 53 steder i landet ligger kontorene til DnB og Gjensidige NOR så nær hverandre at det er naturlig å samle aktivitetene på ett av kontorene. Ved valg av fremtidig kontor er det tatt en rekke hensyn, blant annet til beliggenhet og markedsmessige forhold, lokalets størrelse og tekniske standard, samt om kontoret er leid eller eid av banken. Når alle kontorene er slått sammen vil DnB NOR ha til sammen 215 bankkontorer og 33 bedriftssentre over hele landet. Det er langt flere enn de to bankene har hatt hver for seg. I tillegg til bankkontorene blir kundene betjent i 25 investeringssentre og via telefon og nettbank. Konkurransetilsynet har pålagt DnB NOR å tilby ledige kontorer til konkurrerende banker. Bankkontorene skal være offentlig lagt ut for salg, eventuelt til leie, innen 1. januar 2006.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner