DNBNOR - DRIFTSRESULTAT 2,5 MILLIARDER I TREDJE KVARTAL

DnB NOR: Driftsresultat 2,5 milliarder i tredje kvartal Tredje kvartal 2004 · Driftsresultatet før skatt økte med 38 prosent til 2 498 millioner kroner (1 813 millioner kroner i tredje kvartal i fjor) · Overskudd: 1 823 millioner kroner (1 333) · Eksklusive goodwillavskrivninger ble: . Resultat per aksje 1,49 kroner (1,14) . Egenkapitalavkastning 16,8 prosent (13,9) . Kostnads-/inntektsforhold 53,5 prosent (56,4) Vedlegg på www.newsweb.no Tredje kvartal 2004 · Driftsresultatet før skatt økte med 38 prosent til 2 498 millioner kroner (1 813 millioner kroner i tredje kvartal i fjor) · Overskudd: 1 823 millioner kroner (1 333) · Eksklusive goodwillavskrivninger ble: . Resultat per aksje 1,49 kroner (1,14) . Egenkapitalavkastning 16,8 prosent (13,9) . Kostnads-/inntektsforhold 53,5 prosent (56,4) · Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden utgjorde 7,3 prosent Perioden januar-september 2004 · Driftsresultat før skatt: 6 881 millioner kroner (4 733) · Overskudd: 5 026 millioner kroner (3 671) · Eksklusive goodwillavskrivninger ble: . Resultat per aksje 4,16 kroner (3,16) . Egenkapitalavkastning 16,3 prosent (13,3) . Kostnads-/inntektsforhold 55,0 prosent (57,4) Virksomheten i Elcon er ikke inkludert i tallene. Konsernsjefens kommentar: - DnB NOR holder stø kurs. Resultatene utvikler seg tilfredsstillende og arbeidet med å ta ut synergier i forbindelse med fusjonen følger planen. Hittil har vi oppnådd synergigevinster på 426 millioner kroner, sier konsernsjef Svein Aaser. - Aktiviteten i markedet er opprettholdt på et høyt nivå. Vi har gitt betydelige fullmakter til lokale og regionale kundeansvarlige, noe som gjør DnB NOR til en sterk lokalbank for bedriftskunder over hele landet. Samtidig har vi etablert en rekke faglige møteplasser for ulike bransjer i form av seminarer, samlinger og kurs. Personkundene har fått bedre vilkår gjennom utvidede kundeprogrammer og harmonisering av prisstrukturen fra de to tidligere bankene. For personkundene betyr dette at de får lavere kostnader per år. - Jeg er takknemlig for det gode samspillet mellom medarbeiderne og mellom ulike enheter i konsernet. Det gjøres en imponerende innsats på alle nivåer i organisasjonen, sier Svein Aaser. Kvartalsrapporten inkludert tabeller kan lastes ned fra www.dnbnor.com Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts er vedlagt på www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner