DNBNOR - FLAGGEMELDING

Statens Bankinvesteringsfond har i dag kjøpt 517 300 aksjer http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=88965 i DnB NOR ASA. Etter kjøpet eier Statens Bankinvesteringsfond 436 342 678 aksjer i DnB NOR ASA , som representerer 33 1/3 % av kapitalen og stemmene i selskapet. I desember 2003 kjøpte Statens Bankinvesteringsfondet 42 596 519 aksjer i DnB NOR ASA, og hittil i år har fondet kjøpt 25 988 264 aksjer i selskapet. Statens Bankinvesteringsfond tar sikt på å oppnå en eierandel på 34 % i DnB NOR ASA i løpet av 2004.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner