DNBNOR - FORSLAG OM FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV AKSJER

For å optimere størrelsen på konsernets egenkapital vil styret i DnB NOR ASA på selskapets generalforsamling den 21. april 2005 be om fullmakt til tilbakekjøp av aksjer. Under fullmakten vil styret kunne gjennomføre tilbakekjøp av selskapets egne aksjer for samlet pålydende inntil 1.339.089.894 kroner svarende til 10 prosent av aksjekapitalen. For å optimere størrelsen på konsernets egenkapital vil styret i DnB NOR ASA på selskapets generalforsamling den 21. april 2005 be om fullmakt til tilbakekjøp av aksjer. Under fullmakten vil styret kunne gjennomføre tilbakekjøp av selskapets egne aksjer for samlet pålydende inntil 1.339.089.894 kroner svarende til 10 prosent av aksjekapitalen. Aksjene kan kjøpes i markedet over børs. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom 10,- og 100,- kroner. Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra 21. april 2005. Ervervede aksjer skal innløses i henhold til reglene om kapitalnedsettelse. Det vil bli inngått avtale med staten v/Næringsdepartementet om innløsning av en forholdsmessig andel av statens aksjer, slik at statens eierandel i selskapet ikke endres som følge av at kjøpte aksjer blir innløst. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=104417

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner