DNBNOR - FUSJON GJENSIDIGE NOR SPAREBANK OG DEN NORSKE BANK

Fusjonen mellom Gjensidige NOR Sparebank ASA og Den norske http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=88091 Bank ASA, begge heleide datterselskaper av DnB NOR ASA, ble i dag registrert i Foretaksregisteret. Den fusjonerte banken endret samtidig navn til DnB NOR Bank ASA. Fusjonen mellom Gjensidige NOR Sparebank ASA og Den norske Bank ASA, begge heleide datterselskaper av DnB NOR ASA, ble i dag registrert i Foretaksregisteret. Den fusjonerte banken endret samtidig navn til DnB NOR Bank ASA. Gjensidige NOR Sparebank ASA er overtakende selskap i fusjonen. Den norske Bank ASAs eiendeler, rettigheter og forpliktelser ble overført til DnB NOR Bank ASA på tidspunktet for registrering av fusjonen i Foretaksregisteret. Obligasjonslån i Den norske Bank ASA vil videreføres som obligasjonslån i DnB NOR Bank ASA.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner