DNBNOR - GRØNT LYS FOR DNB NORD I DANMARK

Finanstilsynet i Danmark har gitt Bank DnB NORD A/S tillatelse til å drive bankvirksomhet i Danmark. Fullstendig melding på www.newsweb.no Finanstilsynet i Danmark har gitt Bank DnB NORD A/S tillatelse til å drive bankvirksomhet i Danmark. Dette er et skritt videre i prosessen mot etableringen av DnB NORD. DnB NOR etablerer DnB NORD sammen med det tyske finanskonsernet NORD/LB. De to konsernene skal eie henholdsvis 51 og 49 prosent av det nye selskapet, som skal drive bankvirksomhet i Finland, Danmark, Litauen, Latvia, Estland og Polen. Selskapets hovedkontor skal ligge i Danmark og planen er at det skal være operativt fra 1. januar 2006. Det gjenstår tilsvarende tillatelser fra myndighetene i Norge og Polen.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner