DNBNOR - HISTORISKE PRO FORMA-TALL FOR DNB NOR

I forbindelse med fusjonen mellom DnB Holding og Gjensidige http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=89091 NOR er det utarbeidet et supplerende tallmateriale for DnB NOR-konsernet på pro forma basis. Materialet dekker årene 2001 og 2002 samt kvartalstall for de siste 4 kvartalene frem til og med 3. kvartal 2003, og er ment som et hjelpemiddel for investorer og analytikere som ønsker bedre finansielt innsyn i det fusjonerte konsernet bakover i tid. I forbindelse med fusjonen mellom DnB Holding og Gjensidige NOR er det utarbeidet et supplerende tallmateriale for DnB NOR-konsernet på pro forma basis. Materialet dekker årene 2001 og 2002 samt kvartalstall for de siste 4 kvartalene frem til og med 3. kvartal 2003, og er ment som et hjelpemiddel for investorer og analytikere som ønsker bedre finansielt innsyn i det fusjonerte konsernet bakover i tid. I den grad noe av det presenterte materiale avviker fra tidligere publiserte pro forma-tall er det redegjort for årsaken til dette. Foreløpige tall for 4. kvartal 2003 og årsregnskapet for 2003 vil bli publisert og presentert for markedet 26. februar. Vedlegg på www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner