DNBNOR - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjonærer i DnB NOR ASA innkalles til ordinær http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=91297 generalforsamling tirsdag 27. april 2004 kl. 1800 på Hotel Bristol, Kristian IV`s gt 7, Oslo. Vedlagt på www.newsweb.no er innkalling til ordinær generalforsamling i DnB NOR ASA.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner