DNBNOR - INNLEMMELSE AV HYPOTEK GJENNOMFØRT

Fusjonen mellom DnB NOR Bank ASA som overtakende selskap og DnB NOR Hypotek AS som overdragende selskap trådte i kraft 28. oktober 2006. Fusjonen er gjennomført i samsvar med allmennaksjeloven § 13-24, som fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap. Bakgrunnen for transaksjonen er at DnB NOR ønsker å samle kompetansen knyttet til finansiering av næringseiendom. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=137975

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner