DNBNOR - INNLEMMELSE AV HYPOTEK GJENNOMFØRT

Fusjonen mellom DnB NOR Bank ASA som overtakende selskap og DnB NOR Hypotek AS som overdragende selskap trådte i kraft 28. oktober 2006. Fusjonen er gjennomført i samsvar med allmennaksjeloven § 13-24, som fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap. Bakgrunnen for transaksjonen er at DnB NOR ønsker å samle kompetansen knyttet til finansiering av næringseiendom.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner