DNBNOR - KAPITALFORH. ETTER UTØVELSE AV FRITTST. TEGNINGSRETTER

The shares in DnB NOR ASA will be traded ex dividend NOK 2.55 as from today, 22.04.2005. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=106696

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner