DNBNOR - KAPITALFORHØYELSE REGISTRERT I FORETAKSREGISTERET

Som følge av de ansattes utøvelse av tegningsretter i 2004 (jfr børsmelding av 21. oktober 2004) er aksjekapitalen i DnB NOR ASA økt med kr. 51.814.080 gjennom utstedelse av 5.181.408 nye aksjer, en økning på 0,39 prosent. Aksjekapitalen er nå kr. 13.271.385.220, fordelt på 1.327.138.522 aksjer. Kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Oslo Børs har mottatt firmaattest.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner