DNBNOR - KLART FOR DNB NORD

Finansdepartementet har 16. desember gitt DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve 51 prosent av Bank DnB NORD AS. Fullstendig melding på newsweb.no Finansdepartementet har 16. desember gitt DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve 51 prosent av Bank DnB NORD AS. Tilsvarende tillatelser er tidligere gitt i Danmark, Polen og de baltiske statene. De nødvendige tillatelse er dermed på plass for å etablere DnB NORD fra 1. januar 2006. DnB NOR etablerer DnB NORD sammen med det tyske finanskonsernet NORD/LB. De to konsernene skal eie henholdsvis 51 og 49 prosent av det nye selskapet, som skal drive bankvirksomhet i Finland, Danmark, Litauen, Latvia, Estland og Polen. Selskapets hovedkontor skal ligge i Danmark. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: - Kredittilsynet kan pålegge DnB NOR Bank ASA en særlig rapporteringsplikt for virksomheten i Bank DnB NORD AS. - Finansdepartementet kan endre eller sette nye vilkår i samsvar med de hensyn som lovgivningen om finansinstitusjoner skal ivareta. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=118754

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner