DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDDEL

Tor Nordvold har 05.11.2004 solgt 1.500 aksjer i DnB NOR ASA til kurs kr. 54,00. Ny beholdning er 1.538 aksjer. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=99350

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner