DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDDEL

Tor Nordvold har 05.11.2004 solgt 1.500 aksjer i DnB NOR ASA til kurs kr. 54,00. Ny beholdning er 1.538 aksjer.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner