DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Jan B. Penne har 09.01.06 solgt 4512 aksjer i DnB NOR ASA til kurs kr. 73,25 Ny behioldning er 0. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=119771

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner