DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Bjørn Sund har den 07.09.2005 solgt 4000 aksjer i DnB Nor ASA til kurs 67,50. Ny beholdning er 15524 http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=113195

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner