DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Bjørn Sund har den 07.09.2005 solgt 4000 aksjer i DnB Nor ASA til kurs 67,50. Ny beholdning er 15524

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner