DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Jørn O. Kvilhaug har 23.06.05 solgt 3000 aksjer i DnB NOR ASA til kurs kr. 67,- Ny beholdning er 97. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=110064

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner