DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Halfdan Bakøy har 14.03.05 tegnet 14.000 aksjer i DnB NOR ASA til kurs 32,83 per aksje. Ny beholdning er 14.573. Handelen har funnet sted som ledd i utøvelse av tegningsrett under tegningsrettsprogram rettet mot ansatte i DnB NOR-konsernet. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=104645

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner