DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Evlyn Raknerud har 11.03.05 tegnet seg for 6.667 aksjer i DnB Nor til kurs kr. 32,83. Ny beholdning er 11.052. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=104584

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner