DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Jarl Veggan har 03.03.2005 solgt 4.000 aksjer i DnB NOR ASA til kurs 62,50. Ny beholdning er 1.730. Jarl Veggan har 03.03.05 tegnet 6667 aksjer i DnB NOR ASA til kurs 32,83. Ny beholdning er 8397. Handelen har funnet sted som ledd i utøvelse av tegningsrett under tegningsrettsprogram rettet mot ansatte i DnB NOR-konsernet. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=104132

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner