DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Nikolai Stefanovic har 04.03.2005 solgt 800 aksjer i DnB NOR ASA til kurs 62,75. Ny beholdning er 6.668. Nikolai Stefanovic har 04.03.05 tegnet 6.667 aksjer i DnB NOR ASA til kurs 32,83. Ny beholdning er 7.468. Handelen har funnet sted som ledd i utøvelse av tegningsrett under tegningsrettsprogram rettet mot ansatte i DnB NOR-konsernet.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner