DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Ottar Ertzeid har 01.03.2005 tegnet 4 667 aksjer i DnB NOR ASA til kurs 32,83. Ny beholdning er 24 807. Handelen har funnet sted som ledd i utøvelse av tegningsrett under tegningsrettsprogram rettet mot ansatte i DnB NOR-konsernet. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=103895

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner