DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Bård Benum har 15.10.04, under utøvelse av tegningsrett under tegningsrettsprogram rettet mot ansatte i DnB NOR- konsernet, tegnet seg for 1550 aksjer til kurs kr 27.95. Ny beholdning er 2579.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner