DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Sverre Finstad, har 14.10.2004, under utøvelse av tegningrett under tegningsrettsprogram rettet mot ansatte i DnB NOR-konsernet tegnet seg for 1550 aksjer til kurs 27,95. Ny beholdning er 3112.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner