DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Janne Carin Sundby, har i dag 12.10.04 ,under utøvelse av tegningsrett under tegningsretssprogram rettet mot ansatte i DnBNOR-konsernet tegnet seg for 1550 aksjer til kurs kr. 27,95. Ny beholdning er 2126. Geir Bergvoll, har i dag 12.10.04,under utøvelse av tegningsrett under tegningsretssprogram rettet mot ansatte i DnBNOR-konsernet tegnet seg for 1550 aksjer til kurs kr. 27,95. Ny beholdning er 24446

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner