DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Bjørn Berg har den 08.10.04 kjøpt 1550 aksjer i DnB NOR ASA til kurs 27,95. Ny beholdning (inklusive nærstående beholdning) 2089

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner