DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Ingjerd Skjeldrum,har 08.10.04,under utøvelse av tegningsrett under tegningsretssprogram rettet mot ansatte i DnBNOR-konsernet tegnet seg for 1.550 aksjer til kurs kr. 27,95. Ny beholdning er 6893

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner