DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Svein Aaser har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 54.072.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner