DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDLER

Jørn O. Kvilhaug har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 9.930 aksjer Per Sagbakken har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 12.230 aksjer Åsmund Skår har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 5.300 aksjer Nærstående til Åsmund Skår har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning inklusive nærstående er 5.461 aksjer Per Hoffmann har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 913 aksjer http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=94989

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner