DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDLER

Arne Huser har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 12.393 aksjer Leif Teksum har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 5.897 aksjer Bjørn Berg har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 539 aksjer Tor Nordvold har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 1.649 aksjer Halfdan Bakøy har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 573 aksjer http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=94985

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner