DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDLER

Ottar Ertzeid har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 20.140 aksjer Janne C Sundby har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 737 aksjer Bård Bennum har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 1.029 aksjer Geir Bergvoll har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 22.896 aksjer Ingjerd Skjeldrum har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 5.474 aksjer Sverre Finstad har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 1.723 aksjer Trygve Young har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 2.900 aksjer Bente A Landsnes har den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 4.582 aksjer Harald Jægtnes den 01.07.04 kjøpt 161 aksjer i DnBNOR til kurs kr. 46,60. Ny beholdning er 2.637 aksjer http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=94984

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner