DNBNOR - NY DIREKTØR I SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR

Konserndirektør Frode Helgerud har takket ja til å bli den første direktøren i Sparebankstiftelsen DnB NOR. Han tiltrer stillingen 1. april. Fra samme dato overtar Jarl Veggan stillingen som direktør for Kommunikasjon i DnB NOR. Veggan har fra 1988 hatt tilsvarende ansvarsoppgaver i DnB. Konserndirektør Frode Helgerud har takket ja til å bli den første direktøren i Sparebankstiftelsen DnB NOR. Han tiltrer stillingen 1. april. Fra samme dato overtar Jarl Veggan stillingen som direktør for Kommunikasjon i DnB NOR. Veggan har fra 1988 hatt tilsvarende ansvarsoppgaver i DnB. - Sparebankstiftelsen er både som konsernets nest største eier og samarbeidspartner viktig for DnB NOR, sier konsernsjef Svein Aaser. Jeg synes det er hyggelig at den første direktøren i stiftelsen er hentet fra ledelsen i DnB NOR. Frode Helgerud og jeg har utviklet et nært og godt samarbeid fra fusjonsarbeidet mellom DnB og Gjensidige NOR ble igangsatt, og jeg er overbevist om at dette vil fortsette. - Jeg er glad for at Jarl Veggan har sagt seg villig til å ta jobben som leder av Kommunikasjon i DnB NOR. Jeg har samarbeidet med han i en årrekke og vet at DnB NOR med Veggan får en glimrende kvalifisert leder av Kommunikasjon, sier Aaser.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner