DNBNOR - NYTT TIDSPUNKT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DnB NOR ASAs generalforsamling flyttes til 29. april kl http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=91608 14.00. På grunn av en feil hos en av DnB NOR ASAs underleverandører, Posten Norge AS, ble ikke innkallingen til ordinær generalforsamling sendt ut i tide til å avholde ordinær generalforsamling 27. april. DnB NOR ASAs generalforsamling flyttes til 29. april kl 14.00. På grunn av en feil hos en av DnB NOR ASAs underleverandører, Posten Norge AS, ble ikke innkallingen til ordinær generalforsamling sendt ut i tide til å avholde ordinær generalforsamling 27. april. For å oppfylle kravet til innkallingsfrist i allmennaksjeloven § 5-10 innkalles aksjonærer i DnB NOR ASA til ordinær generalforsamling torsdag 29. april 2004 kl. 1400 på Hotel Bristol, Kristian IV`s gt 7, Oslo. Vedlagt på www.newsweb.no er ny innkalling til ordinær generalforsamling i DnB NOR ASA og tidligere offentliggjort innkalling. Det er beklagelig at det ikke er blitt laget en helt ny innkalling, nye møtesedler og fullmakter. På grunn av tidspresset og kravet i vedtektene om å avholde generalforsamlingen innen utløpet av april, har det ikke vært mulig å trykke nye versjoner. Det bes om at aksjonærene ser bort fra det tidspunkt som er satt i tidligere offentliggjort innkalling, årsrapport, møteseddel og fullmakt. Møtesedler og fullmakter med opprinnelig generalforsamlingsdato vil bli godkjent. Sakene som skal behandles og informasjonen om disse fremgår av tidligere offentliggjort innkalling. Det gjøres oppmerksom på at styret vil foreslå to mindre endringer i sak 5 som følge av utsettelsen av generalforsamlingen. Endringene er at utbytte betales aksjonærer per 29. april og at aksjene i DnB NOR ASA noteres `eks-utbytte` 30. april 2004.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner