DNBNOR - PRESENTASJONSSETT: SATSINGEN I BL.A. BALTIKUM

Vedlagt følger presentasjon av den nye satsingen i bl.a. Baltikum som vil bli brukt på DnB NORs felles presentasjon for journalister, analytikere og investorer i dag kl. 1100.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner