DNBNOR - SAMARBEID PÅ NYTT GRUNNLAG

DnB NOR og Gjensidige Forsikring er enige om å videreføre samarbeidet på et nytt forretningsmessig grunnlag og avvikler samtidig den strategiske samarbeidsavtalen mellom selskapene. DnB NOR og Gjensidige Forsikring er enige om å videreføre samarbeidet på et nytt forretningsmessig grunnlag og avvikler samtidig den strategiske samarbeidsavtalen mellom selskapene. Gjensidige og DnB NOR inngikk en strategisk samarbeidsavtale i forbindelse med DnB NOR-fusjonen. Avtalen bygde på samarbeidet mellom tidligere Gjensidige NOR Forsikring og Gjensidige NOR ASA. Samarbeidet omfattet blant annet henvisningssalg, portalsamarbeid og distribusjon. Det har vist seg vanskelig å etablere en felles plattform for å utvikle dette samarbeidet, og denne delen av samarbeidet blir derfor avviklet. Gjensidige og DnB NOR har i dag et omfattende forretningsmessig samarbeid og kundeforhold på mange områder som ikke berøres av at den strategiske samarbeidsavtalen avvikles. Selskapene er samtidig enige om å videreutvikle et forretningsmessig samarbeid som blant annet innebærer en avtale om at DnB NOR skal selge personforsikringer for Gjensidige.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner