DNBNOR - SELGER AURORA SALMON AS TIL LERØY SEAFOOD GROUP

Nordlandsbanken Invest AS, som eies av Nordlandsbanken, har inngått en avtale med Lerøy Seafood Group (LSG) om salg av samtlige aksjer i selskapet Aurora Salmon AS. Nordlandsbanken er 100 eiet av DnB NOR. Avtalen er inngått med forbehold om godkjennelse fra styret i Lerøy Seafood Group innen 22. juni 2005 samt gjennomført økonomisk og juridisk due diligence innen 08.07.05. Nordlandsbanken Invest AS, som eies av Nordlandsbanken, har inngått en avtale med Lerøy Seafood Group (LSG) om salg av samtlige aksjer i selskapet Aurora Salmon AS. Nordlandsbanken er 100 eiet av DnB NOR. Avtalen er inngått med forbehold om godkjennelse fra styret i Lerøy Seafood Group innen 22. juni 2005 samt gjennomført økonomisk og juridisk due diligence innen 08.07.05. Vederlag for aksjene er 140 millioner kroner, fordelt mellom 70 millioner i kontanter samt 1.432.079 nye aksjer i LSG, basert på volumveid kurs mandag 20.06.05 for LSG- aksjen på 48,88 kroner. Salget er et ledd i konsernets strategi om å gå ut av sine eierposisjoner i norsk fiskerioppdrettsnæring. DnB NOR Markets har vært rådgiver for Nordlandsbanken Invest AS. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=109847

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner