DNBNOR - STYRET I DNB NOR ASA

DnB NOR ASA har på representantskapsmøtet 14. juni 2005 gjenvalgt Olav Hytta, Berit Kjøll, Jørn O. Kvilhaug og Anne Carine Tanum som styremedlemmer. Nina Britt Husebø og Heidi M. Petersen er valgt som nye styremedlemmer, mens Tor Nordvold er gjenvalgt som varamedlem og Sverre Finstad er valgt som nytt varamedlem. Olav Hytta er gjenvalgt som styrets leder og Bjørn Sund er gjenvalgt som styrets nestleder. Valgperioden er inntil 2 år. DnB NOR ASA har på representantskapsmøtet 14. juni 2005 gjenvalgt Olav Hytta, Berit Kjøll, Jørn O. Kvilhaug og Anne Carine Tanum som styremedlemmer. Nina Britt Husebø og Heidi M. Petersen er valgt som nye styremedlemmer, mens Tor Nordvold er gjenvalgt som varamedlem og Sverre Finstad er valgt som nytt varamedlem. Olav Hytta er gjenvalgt som styrets leder og Bjørn Sund er gjenvalgt som styrets nestleder. Valgperioden er inntil 2 år. Styret består nå av følgende medlemmer: Helge Leiro Baastad, Vollen Per Hoffmann, Oslo (ansatt) Nina Britt Husebø, Bergen (ansatt) Olav Hytta, Oslo (leder) Berit Kjøll, Oslo Jørn O. Kvilhaug, Hokksund (ansatt) Heidi M. Petersen, Sandefjord Ingjerd Skjeldrum, Drammen (ansatt) Bjørn Sund, Bekkestua (nestleder) Bent Pedersen, Danmark Anne Carine Tanum, Sandvika Per Terje Vold, Hosle og følgende ansattvalgte varamedlemmer: Bjørn Davidsen, Oslo Sverre Finstad, Moelv Tor Nordvold, Skedsmo Janne C. Sundby, Stavern http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=109547

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner