DNBNOR - STYRET I DNB NOR BANK ASA

DnB NOR Bank ASA har på representantskapsmøtet 14. juni 2005 gjenvalgt Per Hoffmann, Olav Hytta, Sten Sture Larre og Torill Rambjør som styremedlemmer. Heidi M. Petersen er valgt som nytt styremedlem, mens Bjørn Davidsen er gjenvalgt som varamedlem. Olav Hytta er gjenvalgt som styrets leder og Bent Pedersen er gjenvalgt som styrets nestleder. Valgperioden er inntil 2 år. DnB NOR Bank ASA har på representantskapsmøtet 14. juni 2005 gjenvalgt Per Hoffmann, Olav Hytta, Sten Sture Larre og Torill Rambjør som styremedlemmer. Heidi M. Petersen er valgt som nytt styremedlem, mens Bjørn Davidsen er gjenvalgt som varamedlem. Olav Hytta er gjenvalgt som styrets leder og Bent Pedersen er gjenvalgt som styrets nestleder. Valgperioden er inntil 2 år. Styret består nå av følgende medlemmer: Per Hoffmann, Oslo (ansatt) Olav Hytta, Oslo (leder) Sten Sture Larre, Oslo Bent Pedersen, Danmark (nestleder) Heidi M. Petersen, Sandefjord Torill Rambjør, Tjøme Ingjerd Skjeldrum, Drammen (ansatt) Marit Wiig, Oslo Svein Aaser, Drøbak og følgende ansattvalgte varamedlemmer: Bjørn Davidsen, Oslo Sverre Finstad, Moelv

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner