DNBNOR - TEGNINGSRETTPROGRAM FOR ANSATTE I TIDLIGERE DNB

To tredeler av tegningsrettene som ble utstedt til ansatte i DnB Holding ASA, i henhold til generalforsamlingsvedtak 27. april 2000, kan utøves i perioden fra 1. til 15. mars 2004 til tegningskurs 32,83 kroner. Det er per 26. februar 2004 26,4 millioner utestående tegningsretter med rett til å tegne 26,4 millioner DnB NOR-aksjer. To tredeler av tegningsrettene som ble utstedt til ansatte i DnB Holding ASA, i henhold til generalforsamlingsvedtak 27. april 2000, kan utøves i perioden fra 1. til 15. mars 2004 til tegningskurs 32,83 kroner. Det er per 26. februar 2004 26,4 millioner utestående tegningsretter med rett til å tegne 26,4 millioner DnB NOR-aksjer. Etter vilkårene for tegningsrettene var det en forutsetning at den effektive avkastning på DnB-aksjen i perioden fra 27. april 2000 til perioden 17. til 23. februar 2004 oversteg det uveide gjennomsnitt av den effektive avkastning på aksjene/grunnfondsbevisene i Svenska Handelsbanken, SEB, Nordea, Danske Bank, Sparebanken Midt-Norge og Gjensidige NOR. Styret i DnB NOR ASA har i møte i går konstatert at denne forutsetningen for utøvelse av tegningsrettene er oppfylt. Innehaverne av tegningsretter kan på denne bakgrunn tilsammen utøve inntil 17,6 millioner tegningsretter i perioden 1. til 15. mars 2004, noe som vil innebære en økning i antall aksjer i selskapet på 1,33 prosent og en styrking av kjernekapitalen med 0,1 prosentpoeng. Tegningsrettinnehaverne kan etter vilkårene velge å utsette utøvelsen av tegningsrettene til perioden 1. til 15. mars 2005.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner