DNBNOR - TILBAKEKJØP AV AKSJER

DnB NOR ASA kjøpte 30. juni 2006 550 000 egne aksjer over børs til en gjennomsnittlig pris på 77,16 kroner per aksje for å optimalisere størrelsen av konsernets egenkapital. Etter tilbakekjøpet eier DnB NOR ASA totalt 2 685 000 egne aksjer. Kjøpet gjøres i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i DnB NOR ASA den 25. april 2006 om fornyet fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer. Fullstendig melding på www.newsweb.no DnB NOR ASA kjøpte 30. juni 2006 550 000 egne aksjer over børs til en gjennomsnittlig pris på 77,16 kroner per aksje for å optimalisere størrelsen av konsernets egenkapital. Etter tilbakekjøpet eier DnB NOR ASA totalt 2 685 000 egne aksjer. Kjøpet gjøres i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i DnB NOR ASA den 25. april 2006 om fornyet fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer. Ervervede aksjer skal innløses i henhold til reglene om kapitalnedsettelse. Det er inngått en avtale med Nærings- og handelsdepartementet, som er DnB NOR ASAs største eier, som innebærer at det ved innløsning av de ervervede aksjer foretas en forholdsmessig innløsning av aksjer tilhørende staten slik at statens eierandel holdes konstant. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=131501

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner