DNBNOR - TILBAKEKJØP FRA SMÅAKSJONÆRER

DnB NOR ASA ga 22. juni 4.500 aksjonærer som eide mindre enn en én børspost (100 aksjer) anledning til å selge sine aksjer uten kostnader. Etter utløpet av tilbudsperioden er tilbudet akseptert av 2.182 aksjonærer som til sammen eide 101.047 aksjer. Fullstendig melding på www.newsweb.no DnB NOR ASA ga 22. juni 4.500 aksjonærer som eide mindre enn en én børspost (100 aksjer) anledning til å selge sine aksjer uten kostnader. Etter utløpet av tilbudsperioden er tilbudet akseptert av 2.182 aksjonærer som til sammen eide 101.047 aksjer. Prisen ble 77,75 kroner per aksje, som var den høyeste av kursen ved starten og avslutningen av tilbudsperioden. Etter tilbakekjøpet eier DnB NOR ASA 2.786.047 egne aksjer. Kjøpet gjøres i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i DnB NOR ASA den 25. april 2006 om fornyet fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer. Ervervede aksjer skal innløses i henhold til reglene om kapitalnedsettelse. Det er inngått avtale med Nærings- og handelsdepartementet, som er DnB NOR ASAs største eier, som innebærer at det ved innløsning av ervervede aksjer foretas en forholdsmessig innløsning av aksjer tilhørende staten slik at statens eierandel holdes konstant. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=131924

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner