DNBNOR - TILLATELSE TIL Å KJØPE MONCHEBANK

Finansdepartementet ga 16. januar DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve ca. 97,3 prosent av aksjene i den russiske banken Monchebank. Departementet ga også tillatelse til å erverve de resterende aksjene i Monchebank hvis DnB NOR Bank ASA får aksept på tilbud om kjøp av disse. Det gjenstår fortsatt tillatelse fra den russiske sentralbanken. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=120142

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner