DNBNOR - TILLATELSE TIL Å KJØPE MONCHEBANK

Finansdepartementet ga 16. januar DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve ca. 97,3 prosent av aksjene i den russiske banken Monchebank. Departementet ga også tillatelse til å erverve de resterende aksjene i Monchebank hvis DnB NOR Bank ASA får aksept på tilbud om kjøp av disse. Det gjenstår fortsatt tillatelse fra den russiske sentralbanken.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner